واحدها و خط تولید

.

تولید محصول

تصفیه اسید

سنگ شکن و آسیاب آهک

واحدهای جنبی Utility

خنثی سازی

انبار محصول و بارگیرخانهانبار محصول و بارگیر خانه :

در قسمت بارگیری و بسته بندی امکان بارگیری محصول به صورت فله در بونکر و یا بسته بندی در پاکت مطابق سفارش مشتری در دسترس می باشد. محصول تهیه شده می تواند در دو سیلوی بزرگ هر یک به ظرفیت حدود 700 مترمکعب ذخیره گردد. محصول ذخیره شده در این دو سیلو توسط سیستم بادی انتقال مواد به صورت خودکار به یکی از دو سیلو شارژ می گردد. دو خط بسته بندی پاکتی قرار گرفته در زیر سیلوها می تواند محصول را بسته به سفارش در پاکت با ظرفیت مناسب بسته بندی کند. دستگاه بارگیری فله واقع در پائین سیلو نیز می تواند در صورت سفارش مشتری ، محصول را به صورت فله در بونکر بارگیری نماید. محصول پس از بسته بندی به قسمت انبار محصول حمل و ذخیره می گردد.بازگشت به صفحه قبل

بالای صفحه