واحدها و خط تولید

.

تولید محصول

تصفیه اسید

سنگ شکن و آسیاب آهک

واحدهای جنبی Utility

خنثی سازی

انبار محصول و بارگیرخانهتصفیه اسید :

در بخش تصفیه اسید فسفریک ، میزان فلوئور موجود در اسید ، در یک پروسه پیچیده شیمیائی به حداقل قابل قبول از نظر استانداردهای بین المللی کاهش داده می شود. این بخش از نظر حذف مواد زائد موجود در اسید که علاوه بر سمی بودن ، سبب جلوگیری از جذب فسفر و کلسیم در دام می گردد، از اهمیت خاص برخوردار بوده و طرح اجرا شده علاوه بر منحصر به فرد بودن در ایران با توجه به کنترل های اتوماتیک نصب شده در این قسمت یکی از پیشرفته ترین واحدهای تصفیه اسید برای مصرف خوراک دام در جهان می باشد. همچنین با توجه به جداسازی فلوئور در واحدهای شستشوی گاز ، از انتشار گازهای سمی ( از طریق دودکش ) در فضا جلوگیری می گردد.بازگشت به صفحه قبل

بالای صفحه