واحدها و خط تولید

.

تولید محصول

تصفیه اسید

سنگ شکن و آسیاب آهک

واحدهای جنبی Utility

خنثی سازی

انبار محصول و بارگیرخانهتولید محصول :

پس از تصفیه اسید و تهیه پودر آهک ، این مواد در راکتور بخش تولید DCP ترکیب و پس از عبور کلوخه های حاصله از خشک کن دوّار برای درآمدن به شکل پودر یا گرانول وارد سرند، کلوخه خرد کن و آسیاب می گردد. محصول تهیه شده به شکل پودر یا گرانول در سیلوهای محصول ذخیره سازی شده و برای انتقال به قسمت بارگیری توسط دستگاه نیوماتیک انتقال محصول آماده می باشد. کلیه گازها و غبارات حاصل از کارکرد دستگاه ها در این قسمت پس از عبور از دو سیکلون بزرگ و شستشو در برج شستشوی نصب شده وارد دودکش شده و هیچگونه آلودگی ایجاد نمی نماید. ضمناً مایعات حاصل از شستشو مجدداً در فرآیند تولید مورد استفاده قرار می گیرند.بازگشت به صفحه قبل

بالای صفحه