آزمایشگاه و کنترل کیفیت

.

شرکت ایران فسفات اولین دارنده پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری برای تولید محصول بوده و آزمایشگاه مجهز این شرکت تنها آزمایشگاه دارنده پروانه صلاحیت برای انجام آزمونهای مختلف در این صنعت می باشد. به منظور تکمیل دائم کیفیت مواد اولیه – حد واسط و محصول تولیدی ، نسبت به احداث آزمایشگاه مجهز شیمی در محل کارخانه در محل کارخانه اقدام شده است. تجهیزات و دستگاههای آنالیتیک این آزمایشگاه که با صرف هزینه زیاد از کمپانی های انگلیسی و آلمانی خریداری شده است قادر به بررسی و تست های لازم با دقت بالا و کمترین خطا در حد استانداردهای جهانی می باشند. بعلاوه کارشناسان مجرب آزمایشگاه با استفاده از دستگاههای موجود بخش تحقیقات کارخانه را برای استفاده از مواد جانبی تولید شده و آزمایشات و فرآیندهای خاص راهبری می نمایند. ایستگاههای نمونه برداری از مواد اولیه و محصول در طول خط مشخص و پریود انجام آزمایشات بر روی نمونه های هر ایستگاه معین گردیده است.

ادامه در صفحه بعد

بالای صفحه