تحقیق و توسعه

.

اهداف پروژه و تکنولوژی

اسید فسفریک تصفیه شده پس از واکنش با سدیم کربنات تولید منو و دی سدیم فسفات می نماید. پس از فیلتراسیون و جداسازی ناخالصی ها ، محلول فسفات سدیم در یک کوره دوّار از طریق یک پمپ با فشار بالا اسپری شده و تبدیل به سدیم تری پلی فسفات می گردد. پس از اسپری کردن، محلول به صورت پودر درمی آید که در حال حاضر در ده کشور ایالات متحده آمریکا ، چین ، هند ، مکزیک ، برزیل ، ایتالیا ، آلمان ، ژاپن ، فرانسه ، اسپانیا با استفاده از فرآیند Grenzebach BSH ماده شیمیایی STPP تولید می شود.
در سال 1382 واردات اعلام شده رسمی ایران 104.000 تن در سال بوده است که حدود 80 درصد آن از چین وارد شده است. ولی باید دانست که مقدار قابل توجه دیگری تحت عناوینی از جمله نالکو ، آنال ، هنکل و غیره که از ترکیبات پلی فسفات سدیم و با اندکی مواد افزودنی هستند برای استفاده در تصفیه آب وارد کشور می شود. هدف از این پروژه تولید 50.000 تن در سال در فاز اول طرح می باشد که در آینده قابل افزایش تا 75.000 تن در فاز دوم و با توجه به نیاز کشور خواهد بود. برای این منظور به 100.000 متر مربع زمین ، 520Nm3 در ساعت گاز و 180 متر مربع در روز آب خام نیاز می باشد.

بررسی فروش محصول

با توجه به نیاز داخلی که در حال حاضر بالغ بر 150.000 تن در سال می باشد و طرح دیگری که در خرمشهر قرار است با ظرفیت 50.000 تن در سال اجرا گردد به نظر می رسد تمامی محصول در داخل کشور مصرف گردد.
همچنین با ادامه تحقیقات می توان موادی که بر پایه فسفات ها بصورت نامهای تجاری نالکو، آنال ؛ هنکل ، و غیره با حدود 5 برابر قیمت عرضه می گردند ، فرآوری و عرضه نمود.

خنثی سازی

فلوئور جداسازی شده در واحد تصفیه اسید ابتدا بصورت گاز SiF4 و سپس در مجاورت آب به اسید فلوئوسیلیسیک ( پس آب واحد ) تبدیل و سپس در واحد خنثی سازی ضمن ترکیب با آهک هیدراته فاقد هرگونه سمیت شده و با کمک فیلتر پرس آب و مواد جامد آن از یکدیگر جدا خواهد شد. به نحوی که آبهای حاصل از این فرآیند به مصرف آبیاری فضای سبز کارخانه می رسد و باقیمانده که شامل فلوئور کلسیم می باشد بصورت ماده ای سفید رنگ جامد و فاقد هرگونه سمیت و بدون ضرر برای محیط زیست در می آید.

بازگشت به صفحه قبل ادامه در صفحه بعد

بالای صفحه